Füüsikalised suurused

Ristsõna

    1   2               
                  
3                    
                  
 4          5           
   6                 
                  
 7                   
                  
    8                
                  
                  
9                 10     
                  
                  
11      12                
               13     
  14          15    16        
                  
    17                
                  
  18