Elektromagnetism

Täida lüngad

Sisesta lünka sobiv sõna.
   1T      B      elektrivälja      elektromotoorjõud      jõudu      magneetumiseks      magnetvälja      põhjapoolus      pöörlemise      püsimagnetväljaks      paralleelse      pikkuse      punktis      risti      seadus      siinusega      tesla      välja      võrdeline      vasaku      vastupidiselt      vektoriaalne      voolu      Voolu   
Magnetväljaks nimetatakse liikuva laetud keha poolt tekitatavat .
Magnetvälja jõujooned on alguse ja lõputa, magnetväli on pöörisväli.
Elektrivälja muutumine tekitab , mille kokkuleppelist suunda näitab orienteeritud magnetnõela .
Nähtust, mille korral magnetvälja paigutamise tulemusena tekitab aine ka ise magnetvälja, nimetatakse aine .
Magnetväli jaguneb - ja .

Juhet läbiv elektrivool avaldab magnetnõelale orienteerivat mõju, magnetnõel pöördub juhet.
Kahe juhtme vahel mõjuvad juhtmega risti asetsevad jõud.

Magnetinduktsioon näitab , mis mõjub ühikulise vooluga ja ühikulise pikkusega juhtmelõigule selle juhtmega ristuvas magnetväljas.

Magnetinduktsioon on suurus ja tema suunda näitab magnetväljas orienteerunud magnetnõela põhjapoolus.

Magnetiiduktsiooni tähis ja ühik tesla .
Kui juhtmele, mille pikkus on 1m ja milles kulgeb vool tugevusega 1A, mõjub selle juhtmega ristuva magnetvälja poolt jõud 1N, siis on välja magnetinduktsioon üks (1T).
Magnetvälja jõujoon on mõtteline joon, mille iga punktis on -vektor (magnetinduktsioon) suunatud piki selle joone puutujat
Jõujoone suund ühtib B-vektori suunaga antud .

Ampere seadus: Magnetväljas mõjub vooluga juhtmele jõud, mis on voolutugevuse, magnetilise induktsiooni, juhtmelõigu ja voolu suuna ning vektori B nurga vahelise Picture2.jpg.
Lorentzi jõud on magnetilise induktsiooni, voolu kiiruse, laengu ja voolu ning magnetilise induktsiooni nurga vahelise sinusega Picture3.jpg ning on suunatud alati risti nii liikumise kui magnetvälja suunaga.
Kruvireegel sirgvoolu puhul väidab, et magnetvälja suund ühtib parempoolse kruvi suunaga, kui voolu suunaks on kruvi kulgeva liikumise suund.

Jõu suund määratakse käe reegli järgi. Vasak käsi asetatakse magnetvälja nii, et peopesa oleks põhjapooluse poole (jõujooned tulevad põhjapooluselt lõunapoolusele). Välja sirutatud sõrmed näitavad voolu suunda ja sõrmedega risti asetsev pöial näitab juhtmele mõjuva jõu suunda. suund on plussilt miinusele. Elektromagnetilise induktsiooni väidab, et magnetvälja muutumine tekitab (laengukandjaid paneb liikuma jõud, mis nihutab juhet magnetväljas. Kui liikuv juhe on osa vooluahelast, siis esineb selles ahelas induktsioonivool. Induktsiooni elektromotoorjõud on võrdeline magnetvoo muutumise kiirusega. Eneseinduktsioon on elektromagnetilise induktsiooni alaliik, mille korral magnetvoo muutus on põhjustatud voolu muutusest vaadeldavas juhis endas.
Lenzi reegli kohaselt toimib induktsioonivool alati voolu esile kutsuvale põhjusele.
Induktiivsus näitab, kui suur endainduktsiooni tekib selles juhis voolu ühikulisel muutumisel ajaühiku jooksul.