Magnetism

 

 

Magnetväli[A1] 

 

Püsimagnet[A2] 

 

Magneti poolused[A3] -

 

Magnetvälja kokkuleppelist suunda näitab[A4] 

 

Magnetvälja põhiomadused[A5] :

 

Vooluga juhe avaldab magnetväljale orienteeruvat mõju.

 

Kahe ühepikkuse vooluga juhtme vahel esinevad järgmised seaduspärasused[A6] :

 

Kui voolusuunad on samasuunalised mõjub juhtmete vahel[A7] 

 

Kui voolusuunad on vastassuunalised mõjub neile[A8] 

 

Jõud on alati risti juhtmelõiguga, millele ta mõjub.

 

Juhtmelõikude vahel mõjuv jõud[A9] :

 

Magnetinduktsioon iseloomustab[A10] 

Magnetinduktsiooni suund[A11] 

Kruvireegel[A12] 

Magnetinduktsiooni ühiku sõnastus[A13] 

Ampere’i seadus[A14]  -

Vasaku käe reegel[A15] 

Magnetvälja jõujooned[A16] 

 Sirgvoolu magnetvälja jõujooned:

Suunda saab kindlaks teha[A17] :

Ringvoolu magnetvälja jõujooned[A18] .

Solenoid[A19] 

Püsimagneti jõujooned[A20]  -

Magnetinduktsioon iseloomustab[A21]   

Magnetvoog iseloomustab[A22] 

Magnetvoog on võrdne[A23] 

Magnetvoo ühiku sõnastus[A24] . 

Pool[A25] 

Elektromagnet[A26]  -

Vooluga pooli magnetväljas raudsüdamik magneetub ja sellega magnetväli tugevneb.

 

Elektromagnetil on püsimagnetiga võrreldes järgmised eelised[A27] :

Elektromagneti kasutamine[A28] :

Lorentzi jõud[A29] 

.

Vasaku käe reegel[A30]  -

 

Elektromagnetiline induktsiooni nähtus[A31] 

Magnetvoog[A32] [A33]       

Faraday elektromagnetilise induktsiooni seadus[A34] [A35]  

Eneseinduktsiooni nähtus[A36] 

Pooli induktiivsus[A37] 

Vahelduvvool[A38] 

 


 [A1]- eksisteerib alati vooluga juhtme ümber.

 [A2]keha, mis säilitab magnetilised omadused pikema aja vältel.

 [A3]kohad, kus magnetiline toime on kõige tugevam.

 

 [A4]magnetnõela põhjapoolus.

·         [A5]magnetvälja tekitab elektrivool

·        magnetväli avaldab mõju elektrivoolule

·         [A6] paralleelsete juhtmete vahel on jõud maksimaalne

·         eristuvate juhtmete korral jõud ei mõju.

 [A7]tõmbejõud.

 [A8]tõukejõud.

 

·         [A9] on võrdeline voolutugevusega

·         on võrdeline juhtmelõikude pikkusega

·         on pöördvõrdeline juhtmelõikude kaugusega

 

 [A10]magnetvälja suurust.

 [A11]on magnetväljas magnetnõela lõunapooluselt põhjapoolusele.

 [A12]- kui kruvi teravik liigub tera suunas, siis kruvipea pöördumise suund näitab magnetinduktsiooni suunda.

 

 [A13]- magnetinduktsioon on 1 T, kui raamile, mille pindala 1 ruutmeeter ja mida läbib vool 1 A, mõjub pöördemoment 1 Nm.

 

 [A14]magnetväljas vooluga juhtmele mõjuv jõud on võrdne magnetinduktsiooni, voolutugevuse, juhtmelõigu pikkuse ja juhtme ning magnetinduktsiooni vahelise nurga siinuse korrutisega.F=BILsin α.

 [A15]vasak käsi tuleb asetada nii,et magnetinduktsioon suubub peopessa, väljasirutatud sõrmed näitavad voolusuunda, siis sõrmedega täisnurga moodustav pöial näitab juhtmele mõjuva jõu suunda.

 

 [A16]- mõttelised jooned, mille igas punktis on magnetinduktsioon suunatud piki selle joone puutujat.

 

·         [A17]kruvireegel -kui kruvi teravik liigub voolu suunas, siis kruviga pöördumise suund näitab jõujoone suunda.

·        parema käe reegel - kui parema käe välja sirutatud pöial näitab voolusuunda, siis korraldatud sõrmed näitavad jõujoone suunda.

 

·         [A18]Kruvireegel - kui kruvipea pöördumise suund näitab voolusuunda, siis kruvi teraviku liikumise suund näitab jõujoone suunda.

·        parema käe reegel - kui parema käe kõverdatud sõrmed näitavad voolusuunda, siis väljasirutatud pöial näitab jõujoone suunda.

 

 [A19]- koosneb kõrvuti asetsevatest juhtmekeerdudest.

 [A20]kulgevad väljaspool magnetit magnetnõela põhjapooluselt lõunapoolusele.

 [A21]magnetvälja igas ruumi punktis.

 [A22]magnetvälja läbi terve pinna.

 [A23]magnetinduktsiooni, pinna pindala ja magnetinduktsiooni ning pinna normaali vahelise nurga koosinuse korrutisega.

 

 [A24]- magnetvoog on 1 Wb, kui läbi 1 ruutmeetri suuruse pinna läheb magnetinduktsioon 1 T pinnaga risti

 [A25]dielektrikust südamikule keritud traat.

 

·         [A26]raudsüdamikuga pool. voolutugevusest (mida tugevam vool seda tugevam magnetväli).

·        keerdude arvust (mida rohkem keerde seda tugevam magnetväli).

 

·         [A27]tema magnetvälja tugevust ja suunda saab muuta voolutugevuse suuna muutmise teel.

·        voolu välja lülitamisel elektromagneti magnetväli kaob.

 

·         [A28]elektromagnetkraana

·        elektrikõlisti

·        telefon

·        mikrofon

·        elektromagnetiline relee

 

 [A29]magnetväljas liikuvale laengule mõjuv jõud on võrdne laengu,

laengukiiruse, magnetinduktsiooni ja laengu liikumise kiiruse ning magnetinduktsiooni vahelise nurga vahelise siinuse korrutisega.

 [A30]vasak käsi tuleb asetada nii, et magnetinduktsioon suubub peopessa, väljasirutatud sõrmed näitavad positiivse laengu liikumise suunda (negatiivse laengu liikumise vastassuunda) , siis sõrmedega täisnurga moodustav pöial näitab laengule mõjuva jõu suunda.

 

 [A31]– seisneb selles, et muutuv magnetväli tekitab elektrivälja, mis omakorda tekitab juhtmes elektrivoolu.

 

 [A32](Φ, 1Wb) – füüsikaline suurus, mis iseloomustab magnetvälja; näitab kui palju jõujooni läheb läbi mingist pinnast.

 

 [A33]

 [A34]– induktsiooni elektromotoorjõud on arvuliselt võrdne kontuuri läbiva magnetvoo muutumise kiirusega.

 

 [A35]

 [A36]– seisneb selles, et kui pooli läbib muutuv vool (voolutugevus kas kasvab või kahaneb), siis tekitab pool muutuva magnetvälja ja muutuv magnetväli tekitab selles samas poolis induktsioonvoolu, mis hakkab takistama voolutugevuse muutumist poolis.

 

 [A37]– füüsikaline suurus, mis iseloomustab pooli omadust, kui palju ta pidurdab voolutugevuse muutumist endas. Sõltub pooli mõõtmetest ja kujust.

 

 [A38]on elektrivool, mille tugevus ja suund ajas perioodiliselt muutub.