Vooluallikas, vooluring, vahelduvvool ja alalisvool

 

1. Elektrivoolu liigitatakse[A1]  ...

 

2. Alalisvoolu korral voolutugevus ja suund[A2]  ...

 

3. Vahelduvvooluks nimetatakse voolu, mille voolutugevus ja suund[A3]  ...

 

4. Millisel joonisel on kujutatud alalisvoolu ja millisel vahelduvvoolu graafikut[A4] ?

 

5.   Kuidas saadakse alalisvoolu[A5] ?

 

 

6.    Kuidas saadakse vahelduvvoolu[A6] ?

 

 

7. Tuleta meelde varemõpitut.

• Elektrivooluks nimetatakse laetud osakeste[A7]  ...

 

• Vabad laetud osakesed hakkavad suunatult liikuma[A8]  ...

• Et elektrijuhis tekiks elektrivool, tuleb juhis tekitada[A9]  ...

 

• Elektrivälja saab juhis tekitada[A10]  ...

 

• Elektrivoolu olemasolu saab kindlaks teha[A11]  ...

 

8. Mida nimetatakse vooluallikaks[A12] ?

 

9. Mis ülesanne on vooluringis vooluallikal[A13] ?

 

 

10. Mis on vooluallika töö põhimõte[A14] ?

 

 

11. Mille alusel liigitatakse vooluallikaid[A15] ?

 

 

12. Millel põhineb vooluallika töö[A16] ?

 

 

 

 

13. Too näiteid eespool toodud skeemil energiamuutmise viiside kohta.

 

Keemiline reaktsioon[A17] 

 

Kütuse põlemine[A18] 

 

Mehaaniline energia[A19] 

 

Valguseenergia[A20] 

 

14. Milline energialiik muundub vooluallikas elektrienergiaks[A21] ?

 

Vooluallikas

 

Vooluallika sees muundub elektrienergiaks

Termoelement

 

 

Taskulambi patarei

 

 

Fotoelement

 

 

Jalgratta dünamo

 

 

Aku

 

 

Elektrivoolugeneraator

 

 

Päikesepatarei

 

 

 

 

 

14. Millises vooluringis saab olla vool[A22] ?

 

15. Millistest osadest koosneb vooluring[A23] ?

 

16. Märgi joonisel toodud tingmärkidele juurde nende tähendus. Vastuse kontrollimiseks kliki tingmärgi kujutisel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Mis on vooluallika ülesanne vooluringis[A24] ?

 

                                 

18. Mis on elektritarviti ülesanne[A25] ?

 

 

19. Milleks kasutatakse juhtmeid[A26] ?

 

 

20. Mis on lüliti ülesandeks vooluringis[A27] ?

 

 

 

21. Vasakpoolsel joonisel on vooluring, parempoolsel selle vooluringi elektriskeem. Ühenda joonte abil vooluringi iga osa vooluringi elektriskeemi

vastava osaga[A28] .

 

                       


22. Leia vastavus ja ühenda joontega[A29] .

 

 

 

23. Nimeta tarvitite vooluringi ühendamise viisid[A30] .

 

24. Millisel joonisel on tegemist jada- ja millisel rööpühendusega[A31] ?

 

 

 

25. Joonisel on esitatud neli vooluringi ja kuus vooluringide elektriskeemi. Milline elektriskeem vastab vooluringidele A, B, C, D

Vastuse kontrollimiseks kliki vooluringi pildil.

 

 


 [A1]alalisvooluks ja vahelduvvooluks.

 

 [A2]ajas ei muutu.

 

 [A3] ajas perioodiliselt muutuvad.

 

 

 [A4]

Vahelduvvoolu graafik

Alalisvoolu graafik

 

 [A5]Alalisvoolu toodetakse galvaanielemendis – keemilise energia muundamisel elektrienergiaks ja fotoelemendis päikeseenergia muundamisel elektrienergiaks ning akudes salvestatud elektrienergia elektrienergia tagasisaamisel. Alalisvoolu toodavad ka alalisvoolugeneraatorid. Võimalik on ka vahelduvvoolu muundamine alalditega alalisvooluks.

 

 [A6]Vahelduvvoou toodetakse vahelduvvoolugeneraatoritega.

 [A7]suunatud liikumist.

 [A8]elektrijõudude mõjul.

 [A9]elektriväli.

 [A10]vooluallika abil.

 [A11]galvanomeetri abil.

 [A12]Vooluallikas on seade, mis tekitab vooluga ühendatud juhis elektrivälja ja säilitab selle pika aja jooksul.

 

 [A13]Vooluallika ülesandeks on laetud osakeste ümberpaigutamine.

 

 [A14]Vooluallika töö põhimõtteks on üht liiki energia muundamine elektrienergiaks.

 

 [A15]Vooluallikaid liigitatakse selle alusel, millist liik energia muundatakse elektrienergiaks.

 

 [A16]

 [A17]galvaanielemendis ja akudes.

 

 [A18]– soojus- ja tuumaelektrijaamades kütuse põlemisel vabanev soojus aurustab vee ja tekkinud veeaur auruturbiini abil käivitab generaatori.

 

 [A19]– autode generaatorid, tuule- ja hüdroelektrijaamad.

 

 [A20]– fotoelement muundab päikeseenergia elektrienergiaks. Kasutatakse päikeserikastes kohtades , eelkõige kosmoselaevades.

 

 [A21]

Vooluallikas

 

Vooluallika sees muundub elektrienergiaks

Termoelement

 

Soojuseenergia

 

Taskulambi patarei

 

Keemiline energia

 

Fotoelement

 

Valguseenergia

 

Jalgratta dünamo

 

Mehaaniline energia

 

Aku

 

Keemiline energia

 

Elektrivoolugeneraator

 

Mehaaniline energia

 

Päikesepatarei

 

Valguseenergia

 

 

 [A22]Elektrivool saab olla ainult suletud vooluringis.

 

 [A23]• Vooluallikas

• Juhtmed

• Elektritarviti

• Lüliti

 

 [A24]Vooluallika ülesandeks vooluringi ühendatud juhtides elektrivälja tekitamine ja selle hoidmine.

 

 [A25]Elektritarvitis muundub osa elektrienergiat teist liiki energiaks.

 

 [A26]Juhtmeid kasutatakse vooluringi osade ühendamiseks.

 

 [A27]Lüliti ülesandeks vooluringis on vooluringi avamine ja sulgemine.

 

 [A28]

 [A29]

 [A30]  Jadaühendus

  Rööpühendus

 

 [A31]