Alalisvool

Kordamisküsimusi

 

1.   Joonisel on kujutatud juhtide[A1] 

 

 

A jadaühendus

B rööpühendus

 

 

 

2.   Joonisel on kujutatud juhtide (2 punkti[A2] )   

 

 

 

A jadaühendus

B rööpühendus

 

 

 

3.   Kirjuta voolutugevuse valem ja selles olevad tähised. (2 punkti[A3] [A4] )

 

 

 

4.   Kirjuta elektromotoorjõu valem ja selles olevad tähised. (2 punkti[A5] [A6] )

 

 

 

5.   Kirjuta Ohmi seaduse valemid ja selles olevad tähised. (4 punkti[A7] )

 

 

6.    Kirjuta füüsikalise suuruse nimetuse järele mõõtühiku tähis ja selle nimetus.                  (8 punkti[A8] )

               Voolutugevus – A - amper          

               Pinge, elektromotoorjõud – V - volt

               Vooluringi takistus - – R  - Ώ - oom

Vooluallika sisetakistus – r  - Ώ - oom

7.    Elektrivooluks nimetatakse …(2 punkti[A9] )

 

a.     laetud osakeste suunatud liikumist.

b.     laetud osakeste korrapäratut liikumist.

c.     laetud osakeste igasugust liikumist.

 

8.    Kuidas sõltub elektrivool metallides temperatuurist? (2 punkti[A10] )

a.                 Temperatuuri tõustes metallkeha takistus väheneb.

b.                 Temperatuuri tõus metallkeha takistusele mõju ei avalda.

c.                 Temperatuuri tõustes metallkeha takistus suureneb.

 

9.    Voolutugevuse valem  on järgmine: (2 punkti[A11] )

a.

b.

c.

d.

 

10.     Järgnevasse loetelusse ei sobi …(2 punkti[A12] )

a.    galvaanielement

b.     akupatarei

c.     alalisvoolumootor

d.     generaator

e.     Päikesepatarei

11.     Missuguse valemiga arvutatakse elektromotoorjõudu? (2 punkti[A13] )

 

 

 

a

b

c

d

e

 

12.     Juhi takistuse  takistuse valem  on(2 punkti[A14] )

 

a

b

c

d

e

 

13.     Ohmi seadus kogu vooluringi kohta on avaldatav valemiga (2 punkti[A15] )

 

 

a

b

c

d

e

14.   Ohmi seadus vooluringi osa kohta on avaldatav valemiga (2 punkti[A16] )

 

a

b

c

d

e

 

15.   Jadaühenduse korral[A17]  

a.   takistid on ühendatud vooluallikaga järjestikku,vool läbib järjestikku kõiki ahelaosi

b.   takistid on ühendatud vooluallikaga paralleelselt, vool jaguneb          nii, et läbib korraga kõiki ahelaosi.

 

 

 

 


 [A1]B rööpühendus

 

 [A2]A jadaühendus

 

 [A3]

 [A4]I – voolutugevus (A)

q – laeng (C)

t – ajavahemik (s)

 

 [A5]

 [A6]ε – elektromotoorjõud (V)

A – elektrivoolu töö

q – laeng (C)

 

 [A7] ja

r – sisetakistus (Ω)

 

 [A8]Voolutugevus – A - amper          

Pinge, elektromotoorjõud – V - volt

Vooluringi takistus - – R  - Ώ - oom

Vooluallika sisetakistus – r  - Ώ - oom

 

a.      [A9]laetud osakeste suunatud liikumist.

 

 [A10]C - Temperatuuri tõustes metallkeha takistus suureneb.

 

 [A11]

 [A12]C alalisvoolumootor

 

 [A13]

 [A14]

 [A15]

 [A16]

a.     [A17] takistid on ühendatud vooluallikaga järjestikku,vool läbib järjestikku kõiki ahelaosi