Elektrivool

Täida lüngad

Sisesta lünka sobiv sõna.
   elektrijõud      elektrit      Elektritarvitiks      elektronid      eralduvad      ioonid      jõu      juhtmetega      korrapäratult      liikuda      liikumine      Metall      metallid      positiivseteks      soolade      vabadest      vee      vooluallikas   
Vooluring koosneb omavahel ühendatud vooluallikast, lülitist ja elektritarvitist. võib olla elektripirn, triikraud, televiisor, raadio, elektrimootor jne.
Elektrit juhivad , vesilahused ja veel paljud ained. Kõik ained ei juhi .
Elektrit juhtivas aines on olemas elektriliselt laetud osakesed (, ioonid), mis saavad aines vabalt liikuda. Elektrivool on elektriliselt laetud osakeste suunatud . Metallis liiguvad . Soola vesilahuses liiguvad . Elektriliselt laetud osakesed paneb liikuma . Elektrijõu tekitab .
Metalli aatomid annavad kergesti ära välise elektronkihi elektrone ja muutuvad ioonideks. Elektronid, mis ioonide vahelt lahkuvad, liiguvad ioonide vahel. Metall koosneb seega positiivsetest ioonidest, mis paiknevad metallis korrapäraselt, ja elektronidest, millel puudub kindel asukoht.
juhib elektrivoolu, sest selles on vabu elektrone, mis saavad elektrilise tõttu vabalt liikuda.
Keedusoola lahustamisel vees soolast positiivse ja negatiivse laenguga ioonid. Ioonid on ümbritsetud molekulidega ja saavad lahuses vabalt liikuda.
Soola vesilahus juhib elektrivoolu, sest selles on positiivseid ja negatiivseid ioone, mis saavad elektrilise jõu mõjul vabalt .