Ettevalmistus kontrolltööks

Heliõpetus

 

Mida nimetatakse heliallikaks[anmet1] ?

 

 

Mida nimetatakse heliks[anmet2] ?

 

 

Kuidas levib heli õhutühjas ruumis[anmet3] ?

 

 

Kuidas on seotud omavahel heliallika võnkesagedus ja heli kõrgus[anmet4] .

 

 

Mis ühikutes mõõdetakse võnkesagedust[anmet5] ?

 

 

Missugust heli nimetatakse infraheliks[anmet6] ?

 

 

Missugust heli nimetatakse ultraheliks[anmet7] ?

 

 

Mida nimetatakse laineks[anmet8] ?

 

 

Kuidas on seotud heli kiirus õhu temperatuurist[anmet9] ?

 

 

Kuidas on heli levimiskiirus erinevates ainetes[anmet10] ?

 

 

Kui kiiresti levib heli õhus[anmet11] ?

 

 

Mis tekitab müra[anmet12] ?

 

 

Mida nimetatakse tämbriks[anmet13] ?

 

 

Mis on helitugevuse mõõtühikuks[anmet14] ?

 

 

Missugune helitugevus on inimesele ohtlik[anmet15] ?

 

 

Missuguse valemiga on arvutatav heli levimiskiirus[anmet16] ?

 

 

 

 

 


 [anmet1]Heliallikaks nimetatakse võnkuvat keha

 [anmet2]Heliks nimetatakse keskkonnas levivat võnkumist.

 [anmet3]Õhutühjas ruumis heli ei levi.

 [anmet4]Mida suurem on heliallika võnkesagedus, seda kõrgemat heli see tekitab.

 [anmet5]Võnkesagedust mõõdetakse hertsides. (Hz)

 [anmet6]Heli, mille sagedus on väiksem, kui 16 Hz nimetatakse infraheliks.

 

 [anmet7]Heli, mille sagedus on suurem  kui 20000 Hz nimetatakse ultraheliks.

 

 [anmet8]Laineks nimetatakse võnkumiste levimist keskkonnas.

 

 [anmet9]Õhutemperatuuri tõusuga heli liikumiskiiruus suureneb.

 

 [anmet10]Õhus on heli levimiskiirus väike, vees suurem ja kõige kiiremini levib heli metallides.

 [anmet11]Heli levimiskiirus õhus on

 

 [anmet12]Müra tekitavad korrapäratult võnkuvad kehad.

 [anmet13]Tämber tekib põhitooni ja ülemtoonide liitumise tulemusena.

 

 [anmet14]Helitugevuse mõõtühikuks on 1 bell (1B)

 

 [anmet15]Heli, tugevusega üle 130 dB on inimese tervisele kahjulik, üle 180 dB aga surmav.