Heliõpetus

Täida lüngad

Sisesta lünka sobiv sõna.
   Õhutühjas      330      bell      hertsides      infraheliks      kõrgemat      kahjulik      keskkonnas      levimiskiirus      liitumise      Müra      metallides      surmav      suurem      suureneb      ultraheliks      väike      võnkumist      võnkuvat   

Heliallikaks nimetatakse keha

Heliks nimetatakse keskkonnas levivat .

ruumis heli ei levi.

Mida on heliallika võnkesagedus, seda heli see tekitab.

Võnkesagedust mõõdetakse . (Hz)

Heli, mille sagedus on väiksem, kui 16 Hz nimetatakse .

Heli, mille sagedus on suurem kui 20000 Hz nimetatakse .

Laineks nimetatakse võnkumiste levimist .

Õhutemperatuuri tõusuga heli liikumiskiiruus .

Õhus on heli levimiskiirus , vees suurem ja kõige kiiremini levib heli .

Heli levimiskiirus õhus on m/s.

tekitavad korrapäratult võnkuvad kehad.

Tämber tekib põhitooni ja ülemtoonide tulemusena.

Helitugevuse mõõtühikuks on 1 (1B)

Heli, tugevusega üle 130 dB on inimese tervisele , üle 180 dB aga .

Heli on arvutatav valemiga v = s/t