Matefus füüsika

Füüsika õppimine on nagu võõrkeele õppimine — füüsika mõisted on sõnavaraks ja grammatikaks on matemaatika.

10. klassi füüsika koosneb 2 kursusest

 

 I kursus — füüsikalise looduskäsitluse alused

 

Sissejuhatus kursusesse

Füüsika uurimismeetodid

 

 

Õppematerjal 10. klassi õpilastele