Matefus füüsika

Füüsika õppimine on nagu võõrkeele õppimine — füüsika mõisted on sõnavaraks ja grammatikaks on matemaatika.

9. klass — aatomi- ja tuumafüüsika

Slaidiesitlused

Aatomi ehitus ja isotoobid

Tuumaenergeetika

 

Töölehed ja konspektid

 

Testid ja lünkharjutused

Aatomi– ja tuumafüüsika (valikvastustega)

 

Küsimusi — vastuseid veebilehena

Aatomi ehitus ja tuumaenergeetika