Matefus füüsika

Füüsika õppimine on nagu võõrkeele õppimine — füüsika mõisted on sõnavaraks ja grammatikaks on matemaatika.

Aine erinevates olekutes — valikvastustega test

Jõud looduses —  slaidiesitlus

Elektrivool — lünkharjutus

Mõõtmine —  kordamisküsimused avanevate vastustega, Avamiseks kasuta Internet Explorerit.

Mõõtmine ja mõõtühikud — test õigete vastuste lohistamisega

 

 

Loodusõpetuse õppematerjal 7. klassi õpilastele