Matefus füüsika

Füüsika õppimine on nagu võõrkeele õppimine — füüsika mõisted on sõnavaraks ja grammatikaks on matemaatika.

3. kursus — elektromagnetism

Elektrostaatika

Elektrivool

Elektromagnetiline induktsioon

4. kursus — optika

Optika

 

Õppematerjal 11. klassi õpilastele