Matefus füüsika

Füüsika õppimine on nagu võõrkeele õppimine — füüsika mõisted on sõnavaraks ja grammatikaks on matemaatika.

.I kursus — füüsikalise looduskäsitluse alused

Füüsika uurimismeetodid

Füüsika uurimismeetodid

Slaidiesitlused ja veebilehed

Füüsikalised uurimismeetodid. Mõõtmine

Loodusteaduse matemaatilised mudelid.

Mõõtmine ja mõõtühikud

Mõõtmisviga ja mõõtemääramatus

Füüsikalised nähtused, kehad ja suurused

 

Töölehed ja konspektid

Füüsikalised uurimismeetodid. Mõõtmine

Testid

Füüsikaline uurimismeetod. Mõõtmine

Lingid

Mõõtühikute süsteemid  (Indrek Peil)

Mõõteseadus (Indrek Peil)

Riigi Teataja - mõõteseadus

Näpunäiteid mõõtühikute teisendamiseks. (Indrek Peil)

Wiris – abimees mõõtühikute teisendamiseks ja matemaaatika- ning füüsikaülesannete lahendamiseks.