Mehaaniline liikumine

Tööleht

 

 

1.   Mehaaniliseks liikumiseks nimetatakse nähtust, kus[A1] 

 

2.   Mehaanilist liikumist iseloomustavad füüsikalised suurused on[A2] :

 

 

3.     Täida mehaanilise liikumise klassifikatsiooni tabelis tühjad kastid[A3] 

 

3.   Trajektooriks nimetatakse[A4] 

 

 

4.   Teepikkus on füüsikaline suurus[A5] ,

 

 

5.   Teepikkuse[A6] 

 

6.   Keha kiiruseks nimetatakse füüsikalist suurust[A7] ,

 

 

7.   Kiiruse arvutamise valem on[A8] :

 

 

 

 

8.   Keskmine kiirus näitab[A9] ,

 

 

9.   Mida näitab joonisel kujutatud graafik[A10] ?

 

 

 

 


 [A1]kus keha muudab oma asukohta teiste kehade suhtes.

 

 [A2]

*   Teepikkus

*   Aeg

*   Trajektoor

*   Kiirus

 

 [A3]

 [A4]joont, mida mööda liigub keha punkt.

 

 [A5]mis on võrdne trajektoori pikkusega mida mööda liigub keha punkt.

 

·        [A6]mõõtühik on  1 m

·       tähis valemites ja joonistel on s

 

 [A7]mis võrdub keha poolt läbitud teepikkuse ja selleks kulunud aja jagatisega.

 

 

 [A8]

 [A9]kui suure teepikkuse läbib keha keskmiselt ajaühikus.

 

 [A10]Tegemist on mitteühtlase liikumise graafikuga.