Mõõtmine

Liikumine on füüsikaline nähtus, mis kirjeldab keha asukoha muutumist ruumis teiste kehade suhtes.

Lohista hiirega sobiv lause teine pool esimesele poolele peale.