Lahenda ristsõna
 1    2   3            
              
4                
              
         5       
            6    
7         8         
         9       
              
   10             
              
              
  11              
         12       
13        14    15        
    16            
17                
    18