Vooluring

Juhtide ühendused

Leia sobiv vastus
???
???

Voltmeeter on ühendatud ...
rööpühendus
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???

Voolutugevus on võrdne kõigs tarvitites
kogutakistus on võrdne üksikute takistite summaga


n ühesuuruse takistuse juhi kogutakiustus on n korda väiksem üksikjuhi takistusest.
Juhtide kogutakistuse pöördväärtus on võrdne üksikute juhtide pöördväärtuste summaga.
Pinge kõikide juhtide otstel on sama väärtusega.