Soojusõpetus

Täida lüngad

Sisesta lünka sobiv sõna.
Kõikides kehades võnguvad või liiguvad ühest kohast teise. Mida on osakeste liikumine, seda soojem on keha. Kehade peab keha saama energiat juurde,et osakesed hakkaksid kiiremini liikuma. Jahtumisel kehad annavad energiat ära ja aineosakeste kiirus . Siseenergia ülekandumine ühelt kehalt teisele on . Soojusülekandes saab ühelt kehalt teisele levida soojusjuhtivuse, konvektsiooni või kiirguse teel. Soojusjutivuse korral kandub ühe keha aineosakestelt teise keha aineosakestele. Konvektsiooni korral kandub siseenergia gaasi või vedeliku aineosakeste kaasabil. Iseenesest levib energia kiirguse teel kehalt kehale.Kui kehade temperatuurid saavad võrdseks, siis lakkab.Siseenergia ülekandmise mõõduks on . Mida suurem soojushulk kehale kandub, seda enam keha temperatuur . Mida suurem on keha mass, seda suurem on kehale vaja anda etteantud temperatuuri muutmiseks. Keha soojendamiseks kuluv soojushulk sõltub ka , millest keha koosneb.