Voolutugevus. Ampermeeter.

Tööleht.

 

1.    Mida nimetatakse voolutugevuseks?

 

Voolutugevus on arvuliselt võrdne juhi ristlõiget läbinud elektrilaengu suurusega.

 

2.    Kuidas arvutatakse voolutugevus?

 

Voolutugevus on elektrivoolu iseloomustav füüsikaline suurus, mida tähistatakse tähega I Voolutugevuse seose mingi ajavahemiku t  ja selle jooksul juhi ristlõiget läbinud laengu q vahel saab avaldada valemiga.

 

 

3.    Mis on voolutugevuse ühikuks ja tähiseks?

 

Voolutugevuse ühikuks on 1 amper. Voolutugevuse ühiku saab avaldada laengu ühiku ja aja ühiku jagatisena.

 

4.    Joonisel on skemaatiliselt kujutatud  metalljuhi ristlõiget läbivaid suunatult liikuvaid elektrone.

Millises juhis kandub ajaühikus edasi suurim, millises vähim elektrilaeng?

Ajaühikus kandub suurim elektrilaeng edasi juhis[A1] 

Ajaühikus kandub vähim elektrilaeng edasi juhis[A2] 

Millises juhis on voolutugevus suurim, millises vähim[A3] ?

 

 

Tee järeldus, millest ja kuidas sõltub voolutugevus juhis[A4] ?

 

 

5.    Kirjuta füüsikaliste suuruste tähised.

¨     aeg[A5]  

¨     elektrilaeng[A6]  

¨     voolutugevus[A7] 

 

6.    Kirjuta füüsikaliste suuruste mõõtühikud.

¨     aeg[A8] 

¨     elektrilaeng[A9] 

¨     voolutugevus[A10] 

 

7.    Ringista õige valik[A11] .

Voolutugevus juhis on 3A, järelikult juhi ristlõiget läbib (1s, 3s) jooksul elektrilaeng suurusega (1 C, 3 C)

1.    Teisenda:

A

mA

mA

2

2000

2000000

0,55

550

550000

0.003

0,3

300

0,15

0,015

15

0,005

5

5000

0.03

30

30000

0,025

25

25000

0.007

7

7000

 

A

kA

5

0,005

3000

3

850

0,85

33

0,033

43

0,043

250

0,25

15000

15

4000

4

 

 

2.    Mida kauem on juhis elektrivool, seda suurem elektrilaeng läbib juhi ristlõiget. Graafikul on kujutatud juhi ristlõiget läbinud elektrilaengu  sõltuvus ajast kahes erinevas juhis. Leia graafikult küsimus järgmistele küsimustele.

 

·        Kui suur elektrilaeng läbis 5 minuti jooksul juhi A ristlõiget[A12] ?

 

·        Kui suur elektrilaeng läbis 5 minuti jooksul juhi B ristlõiget[A13] ?

 

·        Kui pika aja jooksul läbib juhi A ristlõiget elektrilaeng suurusega    210 C[A14]  

 

·        Kui pika aja jooksul läbib juhi B ristlõiget elektrilaeng suurusega     120 C[A15]  

 

·        Kui pika aja jooksul läbib juhi A ristlõiget sama suur elektrilaeng kui juhi B ristlõiget 5 minuti jooksul[A16] ?

 

·        Kui suur on voolutugevus juhis A[A17] ?

 

·        Kui suur on voolutugevus juhis B[A18] ?

 

3.    Voolutugevust mõõdetakse ampermeetriga. Joonisel 1 ja 2 on kujutatud kahe ampermeetri skaalad.

Kui suur on kummagi ampermeetri mõõtepiirkond?

·        Joonisel 1 kujutatud ampermeetri mõõtepiirkond on[A19] 

 

·        Joonisel 2 kujutatud ampermeetri mõõtepiirkond on[A20] 

 

Kui suur on kummagi ampermeetri skaala jaotise väärtus?

·        Joonisel 1 kujutatud ampermeetri skaala jaotise väärtus on[A21]  

 

·        Joonisel 2 kujutatud ampermeetri skaala jaotise väärtus on[A22]  

 

 

Kui suur on voolutugevus, mida ampermeetritega mõõdetakse?

·        Joonisel 1 kujutatud ampermeetri näit  on[A23] 

 

·        Joonisel 2 kujutatud ampermeetri näit  on[A24] 

 

11. Joonisel kujutatud ampermeetri mõõtepiirkond on 0 - 5A. Täienda joonist, lisades sinna skaala arvväärtused. Leia ampermeetri näit[A25] .

 

12.    Ampermeeter ühendatakse vooluringi jadamisi. Kummal vooluringil on kasutuses ampermeeter? Täienda joonist ampermeetri sümboliga sinna, kuhu peab olema ühendatud ampermeeter[A26] .

 

 


 [A1]B

 [A2]C

 [A3]Voolutugevus on suurim juhis B ja vähim juhis C.

 

 [A4]Voolutugevus on seda suurem mida rohkem läbib tema ristlõike pindala ajaühikus laetud osakesi.

 

 [A5]t

 

 [A6]q

 [A7]I

¨      [A8]s

 

 [A9]C

 [A10]A

 [A11]

 

 [A12]150C

 [A13]45C

 [A14]7 min

 [A15]4 min

 [A16]1,5 minuti jooksul

 

 [A17]30A

 [A18]9A

 [A19]0 – 10 A

 

 [A20]0 – 3 A

 

 [A21]0,5A

 [A22]0,2A

 [A23]7,5A

 [A24]0,6A

 [A25]

 [A26]